Szukaj

Kategorie


I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy sklep.dermatis.com.pl, zwany w dalszej części zamiennie Sklepem lub Dermatis, jest prowadzony przez firmę wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Przeźmierewo pod danymi rejestracyjnymi :

Prometeus Sp. z o.o.
ul. Rynkowa 146
62-081 Przeźmierowo
NIP: 778 147 42 09
REGON 301525474

KRS: 0000365570

2. Sklep, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.dermatis.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów umieszczonych w ofercie sklepu za pośrednictwem Internetu.

3. Zakup w Sklepie www.sklep.dermatis.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". Aby można było korzystać z wszystkich funkcji Sklepu, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Dermatis zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane do chwili ich prawidłowej weryfikacji.

9. Firma Dermatis zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie www.sklep.dermatis.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).  Cena podana przy produkcie jest wiążąca z chwilą zakupu.

11. Firma Dermatis wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Firma Dermatis prowadzi sprzedaż wysyłkową a także w swoich salonach.

Zawsze po złożeniu zamówienia WYSYŁANY jest email zwrotny POTWIERDZAJĄCY ZAMÓWIONY TOWAR !

Jeśli po zamówieniu w ciągu 2 godzin nie otrzymasz potwierdzenia zamówienia na swój email prosimy o kontakt:

na adres e-mail: sklep@dermatis.com.pl lub telefonicznie (+48) 600 701 707.
III. Zwroty i reklamacje

13. Na zakupiony w sklepie internetowym towar przysługuje prawo zwrotu zamówionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

14. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kopletny w oryginalnym, dostarczonym wraz z produktem opakowaniu. W przeciwnym wypadku procedura zwrotu nie zostanie uwzlędniona a Towar ponownie przesłany do klienta.

15. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta, chyba że posiadał wady techniczne, w takim wypadku koszt przesyłki pokrywa Dermatis.

16. Przy pomyślnie przerpowadzonej procedurze reklamacyjnej klient otrzymuje fakturę korygującą. Po jej podpisaniu i odesłaniu w ciągu 7 dni następuje zwrot należności na podane konto bankowe.

17. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia wadliwego towaru do siedziby firmy Dermatis. Ich zasadność weryfikowana jest przez serwis Sklepu.
VI. Postanowienia końcowe.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz odwołania czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

19. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień, jak i asortymentu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@dermatis.com.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r.).

20. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia.

21. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur i rachunków przez Dermatis. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Powyższe dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

22. Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby firmy Dermatis.

23. Obsługa zamówienia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencji sprzedaży wyłacznie przez firmę Dermatis. Zgody na przetwarzanie takich danych wymaga Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).